Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 1149

Tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 11/2020

THÔNG BÁO

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 11/2020

***********

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, đơn vị đạt chứng nhận ISO 9001: 2015. Với 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo các khóa pháp luật ngắn hạn từ cơ bản đến nâng cao cho cán bộ - nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân khác có nhu cầu.

Hoạt động với phương châm “Uy tín – Chuyên nghiệp – Vì cộng đồng” cùng sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong thời gian ngắn nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Nay, Trung tâm xin thông báo Tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 11/2020, cụ thể như sau:

STT

TÊN KHÓA HỌC

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG

  1.  

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng

08 buổi (4 ngày)

Cả ngày thứ 7, CN

07/11/2020

  1.  

Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

08 buổi (4 ngày)

Cả ngày thứ 7, CN

07/11/2020

  1.  

Quản trị hành chính văn phòng và nghiệp vụ thư ký chuyên nghiệp

08 buổi (4 ngày)

Cả ngày thứ 7, CN

07/11/2020

  1.  

Tiếng Anh pháp lý (dành cho sinh viên Trường ĐH Luật TP. HCM)

35 buổi

Các buổi tối 2-4-6

23/11/2020

  1.  

Pháp luật kinh doanh Bất động sản

08 buổi (4 ngày)

Cả ngày thứ 7, CN

28/11/2020

  1.  

Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

08 buổi (4 ngày)

Cả ngày thứ 7, CN

28/11/2020

Trên đây là Thông báo tổng khai giảng các lớp ngắn hạn tại Trường tháng 11/2020, các học viên có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Số: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39 434 300 hoặc (028) 39 400 989 ext 147

Email: dtnh@hcmulaw.edu.vn

Website: http://dtnh.hcmulaw.edu.vn/

Trân trọng./

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHI THƯƠNG MẠI”
HỘI THẢO KHOA HỌC: NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020
HỘI THẢO KHOA HỌC “BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ”
HỘI THẢO KHOA HỌC: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ QUẢN TRỊ TRONG MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ”
Khóa đào tạo "Những nội dung cơ bản của Luật Chứng khoán 2019"
Khóa đào tạo "“Vận dụng kiến thức pháp luật hình sự trong hoạt động bảo vệ”
KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG THÁNG 05/2020
Ngoại khóa Lớp Tiếng Anh pháp lý
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm chuyên sâu"
Chương trình hỗ trợ Tân sinh viên "Chinh phục giảng đường"
Khóa đào tạo "Quản trị rủi ro trong soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh" và “ Vận dụng pháp luật về lao động trong quản lý nhân sự”
Thông báo v/v nghỉ làm việc từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019
TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019
DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT 2019"
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)
KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SV"
CV v/v tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngắn hạn dành cho Cán bộ, Công chức, Viên chức
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN"
Khóa đào tạo "Áp dụng Công ước Viên 1980 và INCOTERM 2010 trong hoạt động kinh doanh”
Khóa đào tạo "Kiến thức pháp luật cho Cán bộ - Nhân viên ngành Ngân hàng"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức PL về HĐ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kỹ thuật lập biên bản vi phạm của khách hàng"
Khóa đào tạo "Những vấn đề pháp lý về Cổ phần hóa doanh nghiệp & Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế" và "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh Bất động sản"