Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 648

Khóa đào tạo "Những nội dung cơ bản của Luật Chứng khoán 2019"

Thực hiện chương trình cập nhật kiến thức pháp luật thường niên cho cán bộ, nhân viên, vào Quý II/2020, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn tiếp tục phối hợp với Tổng công ty phát điện 3 – CTCP tổ chức khóa tập huấn “Những nội dung cơ bản của Luật chứng khoán 2019”.</