Hotline: 0906900954 - 0902938093TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019

  11-06-2019  

TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019

Tình hình các lớp ngắn hạn từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2019....

DỰ ÁN

  11-04-2019  

DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT 2019"

Chiêu sinh học viên Dự án "Huấn luyện kỹ năng để trưởng thành trong môi trường nghề Luật" 2019....

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)

  02-04-2019  

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)

Ngày 01/4/2019, tại Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn đã tiến hành khai giảng 02 lớp ngắn hạn tại Trường.....

KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)

  02-04-2019  

KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)

Ngày 23, 24/3/2019 tại Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn đã tiến hành khai giảng 02 lớp ngắn hạn tại Trường.....

HỘI THẢO

  11-04-2019  

HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SV"

08h00 ngày 13/3/2019 A1002 Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh....

HỘI THẢO

  07-03-2019  

HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN"

- Thời gian: 8g00 ngày 13/3/2019 - Địa điểm: Hội trường A1002 cơ sở Nguyễn Tất Thành.....

Khóa đào tạo

  11-04-2019  

Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây....

Khóa đào tạo

  11-04-2019  

Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh....

Khóa đào tạo

  11-04-2019  

Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh Bất động sản"

Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi....