TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Hotline: 0906900954 - 0902938093Thông tin chiêu sinh

Image
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP

  11/06/2019

Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật
Khai giảng: 10/8/2019

Image
DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT 2019"

  11/04/2019

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 22/4/2019

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

  31/05/2019

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 03/8/2019

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

  07/05/2019

Thời gian: Tối thứ 2 -4 - 6
Khai giảng: 15/7/2019

Image
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  02/08/2019

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 07/9/2019

Image
TIẾNG ANH PHÁP LÝ

  09/07/2019

Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 22/7/2019

Image
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

  31/05/2019

Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 19/8/2019

s