Hotline: 0906900954 - 0902938093Thông tin chiêu sinh

Image
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP

  11/09/2019

Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật
Khai giảng: 10/8/2019

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

  17/10/2019

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 09/11/2019

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

  20/11/2019

Thời gian: Tối thứ 2 -4 - 6
Khai giảng: 01/03/2020

Image
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  17/10/2019

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 23/11/2019

Image
TIẾNG ANH PHÁP LÝ

  28/10/2019

Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 04/11/2019

Image
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

  13/11/2019

Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 01/03/2020