Hotline: 0906900954 - 0902938093DỰ ÁN HỖ TRỢ TÂN SINH VIÊN

  25-09-2019  

DỰ ÁN HỖ TRỢ TÂN SINH VIÊN "CHINH PHỤC GIẢNG ĐƯỜNG"

18h00 các ngày 26, 27/9/2019 tại Hội trường A1002 Trường ĐH Luật TP. HCM cơ sở Nguyễn Tất Thành....

TB CHIÊU SINH KHÓA TIẾNG ANH PHÁP LÝ

  11-09-2019  

TB CHIÊU SINH KHÓA TIẾNG ANH PHÁP LÝ

Dự kiến khai giảng ngày 30/9/2019....

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 3 – 4/2019

  12-02-2019  

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 3 – 4/2019

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 3 – 4/2019....