Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 427

LỊCH HỌC TUẦN 41 (25/05 - 31/05/2020)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 41 (Từ ngày 25/05 – 31/05/2020)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

18/05

20/05

22/05

23/05

24/05

SÁNG

Từ 08h30 đến 11h30

 

 

 

* Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ KD – TM

A709

* Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

A705

* Pháp luật kinh doanh Bất động sản

A710

* Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ KD – TM

A709

* Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

A704

* Pháp luật kinh doanh Bất động sản

A710

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A706

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A706

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A706