Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 582

LỊCH HỌC TUẦN 11 (Từ ngày 21/10 - 27/10/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 11 (Từ ngày 21 - 27/10/2019)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

21/10

23/10

25/10

26/10

27/10

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

 

 

 

 

 

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

 

 

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Ngoại khóa

Tiếng Anh

pháp lý

LS – TS. Võ Đức Duy

Phòng A709

Ngoại khóa

Tiếng Anh

pháp lý

LS Mark Fridman

Phòng A709

Tiếng Anh

pháp lý

Phòng A709