Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 216

LỊCH HỌC TUẦN 05 (Từ ngày 14 – 20/9/2020)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 05 (Từ ngày 14 – 20/9/2020)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

SÁNG

Từ 08h30 đến 11h30

 

 

 

Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

A706

Pháp luật kinh doanh bất động sản

A1002

Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

A706

Pháp luật kinh doanh bất động sản

A1002

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh

 pháp lý

A1002

Tiếng Anh

 pháp lý

A1002