Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 212

LỊCH HỌC TUẦN 04 (Từ ngày 07 – 13/9/2020)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 04 (Từ ngày 07 – 13/9/2020)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

SÁNG

Từ 08h30 đến 11h30

 

 

 

Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

A706

Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

A706

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh

 pháp lý

A1002

Tiếng Anh

 pháp lý

A1002

Tiếng Anh

 pháp lý

A1002