Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 506

LỊCH HỌC THÁNG 12/19, THÁNG 01/20 & LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

 Từ 02/12/2019 – 10/01/2020

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh pháp lý A706

Tiếng Anh pháp lý A706

Tiếng Anh pháp lý A706

 


 

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Từ ngày 13/01/2020 – 09/02/2020