CMS modules by everest poker.
Print

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC TẠI VĂN PHÒNG THỰC HÀNH PHÁP LUẬT

Việc tiếp nhận và giải quyết một vụ việc tại Văn phòng Thực hành pháp luật (CLO) được thực hiện theo một quy trình gồm bốn bước rõ ràng và chặt chẽ với biểu thời gian, kết quả và người chịu trách nhiệm cụ thể như sau:

Bước 1: Tiếp nhận vụ việc + Phỏng vấn

Người phụ trách:

-  Cán bộ trực văn phòng

-  Cán bộ tư vấn

-  Cố vấn

Biểu mẫu/ Hồ sơ:

-  Sổ theo dõi tiếp nhận vụ việc

-  Phiếu phỏng vấn

Mục tiêu:

-  Thu nhận thông tin cần thiết về đương sự và về vụ việc

-  Xác định các yêu cầu của đương sự

-  Xác định vụ việc có thuộc phạm vi tư vấn/ tư vấn miễn phí hay tư vấn có phí

Thời hạn:

-  Trong ngày làm việc

Bước 2: Nghiên cứu hồ sơ

Người phụ trách:

-  Cán bộ tư vấn (người đã thực hiện việc phỏng vấn ở bước 1)

Biểu mẫu/ Hồ sơ:

-  Báo cáo nghiên cứu

-  Hồ sơ tư vấn

Mục tiêu:

-  Trả lời được các yêu cầu về pháp lý của khách hàng

-  Đề xuất được các phương án giải quyết vụ việc

-  Thu thập được tài liệu, chứng cứ cần thiết cho việc giải quyết

Thời hạn:

-  Tối đa 4 ngày làm việc kể từ ngày phỏng vấn xong.

Bước 3: Họp bàn về hướng giải quyết vụ việc

Phụ trách:

-  Cán bộ tư vấn (người đã thực hiện việc phỏng vấn, nghiên cứu hồ sơ ở bước 1 và bước 2)

-  Cố vấn

-  Thành viên nhóm tư vấn

Biểu mẫu/ Hồ sơ:

-  Hồ sơ tư vấn

Mục tiêu:

-  Kiểm tra và chốt lại các phương hướng giải quyết vụ việc.

Thời hạn:

-  Tối đa trong vòng 5 ngày kể từ ngày phỏng vấn xong

Bước 4: Tư vấn

Phụ trách:

-  Cán bộ tư vấn (người đã phỏng vấn, nghiên cứu vụ việc ở các bước 1, 2, 3)

Biểu mẫu/ Hồ sơ:

-  Hồ sơ tư vấn

Mục tiêu:

-  Trình bày các phương án tư vấn

-  Chốt phương án tư vấn

-  Thư chuyển vụ việc

Thời hạn:

-  Tối đa 07 ngày kể từ ngày phỏng vấn xong.

Trong những trường hợp đặc biệt, vì quyền lợi chính đáng và cấp thiết của đương sự, văn phòng sẽ thực hiện việc trợ giúp theo một thủ tục riêng, trong đó vấn đề thời gian sẽ được rút gọn một cách tốt đa.


Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Sunday the 18th.