CMS modules by everest poker.
Print

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT & ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
Centre for Legal Consultancy and Short-term Training (CLS)

 "UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – VÌ CỘNG ĐỒNG!"

1. Căn cứ thành lập

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn (TVPL & ĐTNH) được thành lập theo Quyết định số 189/QĐ-ĐHL ngày 20/02/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM  về việc sáp nhập Trung tâm Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn. Trung tâm TVPL & ĐTNH có tên tiếng anh là Centre for Legal Consultancy and Short-term Training (viết tắt là CLS), là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Luật TP. HCM với  chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức như sau:

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng của Trung tâm tập trung vào hai mãng lớn là thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật và các hoạt động đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, từ kiến thức và kỹ năng được thiết kế trong các khóa ngắn hạn với thời lượng không dài quá 6 tháng. Ngoài ra, Trung tâm còn có chức năng chuyên biệt như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nghiên cứu khóa học, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu; hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ pháp lý và phát triển cộng đồng.

Với việc thực hiện các chức năng trên, Trung tâm sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau: Thứ nhất, cung cấp dịch vụ tư vấn có thu phí và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho cộng đồng theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện sứ mạng và nâng cao hơn nữa vị thế chính trị - xã hội của Trường Đại học Luật TP. HCM. Thứ hai, là góp phần hoàn thiện chức năng đào tạo của nhà trường, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội. Thứ ba, là thực hiện việc liên kết với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hoạt động tư vấn và đào tạo cũng như kết nối với cộng đồng, với địa phương cũng như hợp tác quốc tế liên quan đến các hoạt động của nhà trường. Cuối cùng là tạo môi trường thực tế để trau dồi kỹ năng thực hành pháp luật cho giảng viên và sinh viên nhà trường.

3. Các dịch vụ của Trung tâm

Dịch vụ tư vấn pháp luật:

 - Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp;

 - Tư vấn pháp luật theo sự việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức như tranh chấp hợp đồng, thực hiện hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng, tranh chấp đất đai, bồi thường thiệt hại…;

 - Soạn thảo hợp đồng và tham gia đàm phán hợp đồng tiếng việt và tiếng anh;

 - Soạn thảo di chúc, thực hiện việc chia thừa kế theo di chúc và theo pháp luật;

 - Tư vấn tuyển dụng lao động, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp liên quan đến lao động;

 - Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục về thuế;

 - Tư vấn các vấn đề về Pháp luật hôn nhân, gia đình như kết hôn, ly hôn, xác nhận cha mẹ, con, các vấn đề về con nuôi…;

 - Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các vấn đề về thủ tục hành chính như: thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục nhà đất, thủ tục về chứng minh nhân dân, hộ khẩu…;

 - Tư vấn về thủ tục khiếu nại, tố cáo;

 - Tư vấn về thủ tục và hỗ trợ thực hiện khởi kiện các vụ án;

 - Đại diện cho đương sự trong tố tụng…

Dịch vụ đào tạo ngắn hạn:

 - Đào tạo tại chỗ cho doanh nghiệp và các tổ chức khác theo yêu cầu;

 - Đào tạo tại Trường (chiêu sinh thường xuyên các khóa học tại Trường hàng tháng như:

    +  Pháp luật kinh doanh dành cho nhà quản lý doanh nghiệp;

    +  Pháp luật  về sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp;

    +  Soạn thảo hợp đồng, ngăn ngừa rủi ro và các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng;

    +  Pháp luật  lao động dành cho nhà quản lý nhân sự;

    +  Pháp luật  doanh nghiệp, thương mại và đầu tư;

    +  Pháp luật  trong hoạt động ngân hàng;

    +  Quản trị doanh nghiệp và kiến thức pháp luật dành cho nhà quản lý;

    +  Quản trị hành chính văn phòng và nghiệp vụ thư ký chuyên nghiệp.

 - Đào tạo theo đơn đặt hàng;

 - Tư vấn, thiết kế chương trình đào tạo cho doanh nghiệp…

Dịch vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chủ đề cụ thể như vấn đề về Luật biển, Luật Hiến pháp, Pháp luật về giao thông; pháp luật về bạo lực học đường; pháp luật về bạo hành gia đình; pháp luật về lao động; pháp luật về cư trú…

 - Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức báo cáo chuyên đề, hội thảo;

 - Tổ chức phiên tòa giả định;

 - Thiết kế, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;

 - Tập huấn kỹ năng xây dựng và thực hiện chương trình tuyên truyền pháp luật, phiên tòa giả định;

 - Tổ chức tư vấn pháp luật lưu động tại địa bàn…

Về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác, liên kết và thực hiện dự án:

 - Thực hiện các công trình khoa học theo yêu cầu như sách, giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sổ tay hỏi đáp, tờ rơi…;

 - Chủ trì thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các dự án pháp luật như các dự án pháp luật cho người nghèo, dự án pháp luật về người lao động nhập cư, dự án hỗ trợ pháp cho người dân tộc thiểu số…

4. Đội ngũ nhân sự của Trung tâm

Về cơ cấu nhân sự, Trung tâm có một Giám đốc, 02 Phó giám đốc và 03 chuyên viên. Cụ thể:

- PGS. TS. Bùi Xuân Hải – Phó Hiệu Trưởng, Giám đốc trung tâm.

- ThS. Dương Hoán – Phó Giám đốc phụ trách hoạt động tư vấn pháp luật.

- ThS. Trịnh Anh Nguyên – Phó Giám đốc phụ trách hoạt động đào tạo ngắn hạn.

- CN. Lê Ngọc Anh – Chuyên viên.

- ThS. Nguyễn Lâm Bình – Chuyên viên.

- CN. Nguyễn Cao Thanh Tâm – Chuyên viên.

5. Trụ sở và thông tin liên hệ

Phòng B103, A203 Trường Đại học Luật TP. HCM (Cơ sở 1)

Địa chỉ: Số 02 – 04 đường Nguyễn Tất Thành, Phường12, Quận 4, TP. HCM

Điện thoại: 08.39400989 (nhánh 146 hoặc 147); 08.39434300

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  &  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.hcmulaw.edu.vn/ttdtnh/

 


Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Sunday the 18th.