CMS modules by everest poker.
Print

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

 


CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN CHIÊU SINH THƯỜNG XUYÊN

Học tại Cơ sở 1 - Số 02, 04 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Ghi danh liên tục hàng tháng

 

1. PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:

 • Thời gian đào tạo: 2,5 tháng
 • Học phí: 5.000.000 đ/ khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh)
 • Nội dung khóa học gồm các chuyên đề:

1. Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại và Đầu tư;

2. Sở hữu trí tuệ trong kinh doanh;

3. Quy hoạch đô thị và vấn đề sử dụng đất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

4. Thuế và các thủ tục về thuế trong hoạt động của Doanh nghiệp;

5. Áp dụng pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại Doanh nghiệp;

6. Hợp đồng dân sự , Hợp đồng thương mại trong nước;

7. Pháp luật trong kinh doanh quốc tế: Các tổ chức thương mại quốc tế; Các cam kết quốc tế của Việt Nam trong hoạt động thương mại quốc tế; Các tập quán thương mại quốc tế;

8. Hợp đồng thương mại quốc tế;

9. Luật môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

10. Các hành vi cấu thành tội phạm trong kinh doanh;

11. Khiếu nại, tố cáo;

12. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại trong nước và quốc tế.

 

2. PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG:

 • Thời gian đào tạo: 01 tháng (11 buổi)
 • Học phí: 1.500.000 đ/khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh)
 • Nội dung khóa học gồm các chuyên đề:

1. Hợp đồng lao động;

2. Công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động;

3. Tiền lương;

4. Chế độ bảo hiểm.

 

3. PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ:

 • Thời gian đào tạo: 01 tháng 
 • Học phí: 1.500.000 đ/khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh)
 • Nội dung chương trình đào tạo gồm các chuyên đề:

1. Pháp luật doanh nghiệp;

2. Pháp luật thương mại;

3. Pháp luật đầu tư;

 

4. PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG:

 • Thời gian đào tạo: 01 tháng
 • Học phí: 1.500.000 đ/khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh)
 • Nội dung khóa học gồm các chuyên đề:

1. Luật doanh nghiệp & Luật các tổ chức tín dụng;

2. Pháp luật về hợp đồng - các loại hợp đồng trong hoạt động tín dụng ngân hàng;

3. Pháp luật về bất động sản liên quan đến hoạt động ngân hàng;

4. Giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động ngân hàng.

 

5. PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN:

 • Thời gian đào tạo: 01 tháng (11 buổi)
 • Học phí: 1.500.000 đ/khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh)
 • Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:

1. Luật Đất đai;

2. Luật Nhà ở;

3. Luật Kinh doanh bất động sản.

 

6. PHÁP LUẬT THUẾ VÀ THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ:

 • Thời gian đào tạo: 01 tháng (11 buổi)
 • Học phí: 1.500.000 đ/khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh)
 • Nội dung chương trình đào tạo gồm các chuyên đề:

1. Hệ thống các loại thuế và chính sách pháp luật về thuế;

2. Hướng dẫn các thủ tục về thuế.

 

7. QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP:

 • Thời gian đào tạo: 01 tháng 
 • Học phí: 1.500.000 đ/khóa
 • Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:

1. Cơ cấu tổ chức, các bộ phận trong văn phòng, nhân sự trong văn phòng, thư ký, chánh, phó văn phòng & các nhân viên văn phòng;

2. Tổng hợp, xử lý & cung cấp thông tin cho lãnh đạo;

3. Tổ chức công tác lễ tân, tiếp khách tại CQ, DN hoặc qua điện thoại;

4. Công tác văn thư: Quản lý văn bản đến; văn bản đi, văn bản nội bộ, văn bản mật; Quản lý & sử dụng con dấu; Lập hồ sơ;

5. Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính: nghị quyết, quyết định, công văn, báo cáo, biên bản; 

6. Công tác lưu trữ: phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, bổ sung tài liệu, thống kê tài liệu, chỉnh lý tài liệu, bảo quản tài liệu.

 

8. SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, NGĂN NGỪA RỦI RO VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG:

 • Thời gian đào tạo: 04 ngày (08 buổi), học cả ngày vào thứ bảy và CN
 • Học phí: 1.900.000 đ/khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí thi và cấp chứng chỉ, teabreak, phòng học máy lạnh)
 • Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:

1. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sự;

2. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại;

3. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế;

4. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng;

5. Trao đổi tình huống, giải đáp thắc mắc thực tiễn.

 

9. PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ:

 • Thời gian đào tạo: 04 ngày (học vào thứ 7 và Chủ nhật , học cả ngày)
 • Học phí: 1.900.000 đ/khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh)
 • Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:

1. Hợp đồng lao động;

2. Kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động;

3. Tiền lương;

4. Chế độ bảo hiểm;

5. Trao đổi tình huống, giải đáp thắc mắc thực tiễn.

 

10. SOẠN THẢO & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG:

 • Thời gian đào tạo: 04 ngày (học vào thứ 7 và Chủ nhật , học cả ngày)
 • Học phí: 1.900.000 đ/khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh)
 • Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:

1. Hoạt động tín dụng ngân hàng - các hình thức cấp tín dụng;

2. Hợp đồng tín dụng;

3. Kỹ năng soạn thảo các điều khoản của hợp đồng tín dụng;

4. Các biện pháp bảo đảm tiền vay;

5. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng;

6. Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc thực tiễn.

 


Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Sunday the 18th.