CMS modules by everest poker.

Print

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT & ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA PHÁP LUẬT THUẾ & THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ

I/ ĐỐI TƯỢNG HỌC:

- Cán bộ quản lý phòng Tài chính; nhân viên kế toán, thuế tại các doanh nghiêp; 

- Các đối tượng khác có nhu cầu

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Gồm các chuyên đề sau:

1. Hệ thống các loại thuế và chính sách pháp luật về thuế;

2. Hướng dẫn các thủ tục về thuế.

III/ THỜI GIAN HỌC:

1 tháng - Học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7

IV/ HỌC PHÍ:

1.200.000 đồng/khóa/học viên 

V/ CHỨNG CHỈ:

Do Trường Đại học Luật Tp. HCM cấp, có giá trị toàn quốc.

VI/ ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Tại Cơ sở 1 – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 – 04 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, Tp. HCM


Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Tuesday the 19th.