CMS modules by everest poker.

Print

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT & ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

I/ ĐỐI TƯỢNG HỌC:

- Cán bộ, nhân viên phụ trách kinh doanh, thương mại hiện đang làm việc tại các phòng kinh doanh ... của các doanh nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Gồm các chuyên đề sau:

-          Pháp luật doanh nghiệp:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh;

Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty;

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; Chuyển đổi công ty …

-          Pháp luật thương mại:

Thương nhân;

Hoạt động mua bán hàng hóa trong nước, mua bán hàng hóa quốc tế; Hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại; Hoạt động xúc tiến thương mại; Hoạt động trung gian thương mại...

Các chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại;

-          Pháp luật về đầu tư:

Nhà đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; Các hình thức đầu tư (đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp);

Chính sách, thủ tục đầu tư; Các chế độ ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích đầu tư;

III/ THỜI GIAN HỌC:

1 tháng - Học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7

IV/ HỌC PHÍ:

750.000 đồng/khóa/học viên 

V/ CHỨNG CHỈ:

Do Trường Đại học Luật Tp. HCM cấp, có giá trị toàn quốc.

VI/ ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Tại Cơ sở 1 – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 – 04 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, Tp. HCM


Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Tuesday the 19th.