CMS modules by everest poker.

Print

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

I/ ĐỐI TƯỢNG HỌC:

- Cán bộ, nhân viên phụ trách kinh doanh, thương mại hiện đang làm việc tại các phòng kinh doanh ... của các doanh nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Gồm các chuyên đề sau:

-          Pháp luật doanh nghiệp:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh;

Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty;

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; Chuyển đổi công ty …

-          Pháp luật thương mại:

Thương nhân;

Hoạt động mua bán hàng hóa trong nước, mua bán hàng hóa quốc tế; Hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại; Hoạt động xúc tiến thương mại; Hoạt động trung gian thương mại...

Các chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại;

-          Pháp luật về đầu tư:

Nhà đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; Các hình thức đầu tư (đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp);

Chính sách, thủ tục đầu tư; Các chế độ ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích đầu tư;

III/ THỜI GIAN HỌC:

1 tháng - Học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7

IV/ HỌC PHÍ:

1.500.000 đồng/khóa/học viên 

V/ CHỨNG CHỈ:

Do Trường Đại học Luật Tp. HCM cấp, có giá trị toàn quốc.

VI/ ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Tại Cơ sở 1 – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 – 04 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, Tp. HCM


Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Friday the 20th.