CMS modules by everest poker.

Print

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

I/ ĐỐI TƯỢNG HỌC:

- Lãnh đạo các doanh nghiệp (Thành viên Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ...), Trưởng, Phó các bộ phận trong doanh nghiệp, như Phòng kinh doanh, Phòng vật tư ...

- Người có nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật kinh doanh để thành lập doanh nghiệp ...

- Các đối tượng khác có nhu cầu;

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Gồm các chuyên đề sau:

- Pháp luật về doanh nghiệp, thương mại và đầu tư: các loại hình DN, các cơ cấu tổ chức, quản lý DN, quyền và nghĩa vụ, các hoạt động thương mại, các hình thức đầu tư …;

- Hợp đồng trong hoạt động KD, TM và phòng ngừa rủi ro;

- Quy hoạch đô thị, vấn đề sử dụng đất và bảo vệ môi trường trong hoạt động SX, KD của doanh nghiệp;

- Thuế (VAT, thuế TNDN, thuế tài nguyên …) và các thủ tục về thuế liên quan đến DN;

- Pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại DN;

- Xác lập, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ của DN;

- Tội phạm trong kinh doanh – những vấn đề DN cần lưu ý;

- Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động KD, TM.

III/ THỜI GIAN HỌC:

2,5 tháng - Học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7

IV/ HỌC PHÍ:

5.000.000 đồng/khóa/học viên

V/ CHỨNG CHỈ:

Do Trường Đại học Luật Tp. HCM cấp, có giá trị toàn quốc.

VI/ ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Tại Cơ sở 1 – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 – 04 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, Tp. HCM


Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Friday the 20th.