CMS modules by everest poker.

Print

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP

KHAI GIẢNG NGÀY 21 VÀ 22/52018

I/ ĐỐI TƯỢNG HỌC:

- Cán bộ phòng hành chính tổng hợp, nhân viên văn thư tại các doanh nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Gồm các chuyên đề sau:

- Cơ cấu tổ chức, các bộ phận trong văn phòng, nhân sự trong văn phòng: thư ký, chánh, phó văn phòng và các nhân viên văn phòng;

- Tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo;

- Hoạch định, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các chuyến đi công tác cho lãnh đạo;

- Tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp khách tại cơ quan, doanh nghiệp hoặc qua điện thoại;

- Công tác văn thư: quản lý văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ, văn bản mật; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ;

- Kỹ năng soạn thảo các loại văn bản hành chính: nghị quyết, quyết định, công văn, báo cáo, biên bản ...;

- Công tác lưu trữ: phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, bổ sung tài liệu, thống kê tài liệu, chỉnh lý tài liệu, bảo quản tài liệu;

III/ THỜI GIAN HỌC:

2 tháng - Học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7

IV/ HỌC PHÍ:

1.500.000 đồng/khóa/học viên

V/ CHỨNG CHỈ:

Do Trường Đại học Luật Tp. HCM cấp, có giá trị toàn quốc.

VI/ ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Tại Cơ sở 1 – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 – 04 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, Tp. HCM


Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Tuesday the 22nd.