CMS modules by everest poker.

Print

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

& NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP

KHAI GIẢNG NGÀY 06/8/2018

***

I/ ĐỐI TƯỢNG HỌC:

   - Cán bộ phòng hành chính tổng hợp, nhân viên văn thư tại các doanh nghiệp;

   - Các đối tượng khác có nhu cầu.

 

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Gồm các chuyên đề sau:

   - Cơ cấu tổ chức, các bộ phận trong văn phòng, nhân sự trong văn phòng: thư ký, chánh, phó văn phòng và các nhân viên văn phòng;

   - Tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo;

   - Hoạch định, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các chuyến đi công tác cho lãnh đạo;

   - Tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp khách tại cơ quan, doanh nghiệp hoặc qua điện thoại;

- Công tác văn thư: quản lý văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ, văn bản mật; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ;

   - Kỹ năng soạn thảo các loại văn bản hành chính: nghị quyết, quyết định, công văn, báo cáo, biên bản ...;

   - Công tác lưu trữ: phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, bổ sung tài liệu, thống kê tài liệu, chỉnh lý tài liệu, bảo quản tài liệu;

 

III/ THỜI GIAN HỌC:

2 tháng - Học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7

 

IV/ HỌC PHÍ:

1.500.000 đồng/khóa/học viên

 

V/ CHỨNG CHỈ:

Do Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.

 

VI/ ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Tại Cơ sở 1 – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 – 04 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, Tp. HCM


Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Friday the 20th.