CMS modules by everest poker.

Print

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG & GIẢI QUYẾT TRANH PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I / ĐỂ TƯỢNG HỌC:

- Cán bộ, nhân viên làm việc tại phòng, kinh doanh bộ phận, thương mại xúc tiến, phòng hợp tác ... của các doanh nghiệp; 

- Other objects are required. 

II / NỘI DUNG CHƯƠNG NỘI DUNG:

Include following topics: 

- Tổng quan về các loại hợp đồng trong kinh doanh hoạt động, kỹ năng và kinh nghiệm soạn thảo, lưu ý những điều thường xảy ra;

- Vận chuyển các luật định pháp luật, thương mại hợp đồng để phòng những rủi ro phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh;

- Tìm luật sư Việt Nam và luật pháp quốc tế về hợp tác kinh doanh, vận chuyển các quy định pháp luật về soạn thảo doanh nghiệp kinh doanh quốc tế;

- The methods of the painting for the living treat from the contract in business. 

III / THỜI GIAN HỌC:

04 days (08 session) - Learn to third & CN, both day.

Sáng: từ 8h - 11h; Height: from 13h30 - 16h30

IV / HỌC V::

1.900.000 đồng / khóa / học viên  (Học ​​phí bao gồm Tài liệu, Chứng chỉ phí và Phòng học máy)

V / CHỨNG EMAIL:

Đỗ Trường Đại học Luật Tp. HCM, has global value.

VI / OPA ĐIỂM:

Tại cơ sở 1 - Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 - 04 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, TP.Hồ Chí Minh HCM


Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Sunday the 18th.