CMS modules by everest poker.

Print

01-10-2015- Trung tâm TVPL & ĐTNH tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức PL và công tác pháp chế trong doanh nghiệp cho TCT điện lực miền Nam

Hơn 100 học viên ở các vị trí chuyên viên, quản lý cấp trung và lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Nam đã trải qua hai tuần học tập với 14 chuyên đề, trong đó có các chuyên đề về các mảng kiến thức pháp luật như: Nhà nước và pháp luật; Pháp luật doanh nghiệp, thương mại và đầu tư; Pháp luật sở hữu trí tuệ; Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện; Đầu thầu trong hoạt động kinh doanh của công ty; Kiến thức chung về công pháp quốc tế; Thẩm định các quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp; Kỹ năng tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong hoạt động pháp chế.

tt7

Học viên tham dự khóa học nhận chứng chỉ

Năm 2015, Trung tâm TVPL & ĐTNH đã từng bước đổi mới từ phương thức đào tạo tại doanh nghiệp sang phương thức đào tạo tại Trường cho các đối tác.

Việc tổ chức đào tạo cho doanh nghiệp tại trường giúp phát huy thế mạnh của trường về cơ sở vật chất, hệ thống giảng đường, học viên có cơ hội được tiếp cận một cách toàn diện các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực cũng như các tài liệu nghiên cứu khác tại Trung tâm học liệu, Trung tâm thông tin thư viện của trường, đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng về một môi trường đào tạo thực sự chất lượng đối với các luật gia, luật sư và đội ngũ cán bộ pháp chế trong tương lai.

                                            (Bài và ảnh: Trung tâm TVPL & ĐTNH)


Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Friday the 20th.