CMS modules by everest poker.

Print
TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HCM        
TRUNG TÂM TVPL & ĐTNH        
             
DANH SÁCH PHÂN LỚP & PHÒNG HỌC  
LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ  
GIỜ HỌC: 18H - 20H (KHÔNG GIẢI LAO)  
             
LỚP 1 (TỐI 2, 4, 6) - HỌC TẠI PHÒNG B202  
Có số điểm từ 600 Toeic & tương đương trở lên hoặc test từ 8 điểm trở lên  
STT HỌ TÊN ĐT TOEIC/IELT ĐIỂM ĐÁNH GIÁ  
1 Khổng Thị Linh Giang 978030107 780   Đủ điều kiện học  
2 Trần Thị Thùy Dương 1673198905 710   Đủ điều kiện học  
3 Nguyễn Trường Thịnh 1694777908 935   Đủ điều kiện học  
4 Huỳnh Dạ Lý 1264756899 870   Đủ điều kiện học  
5 Nguyễn Lê Tài Thịnh 1653030654 635   Đủ điều kiện học  
6 Nguyễn Phương Hoài 1648480117 700   Đủ điều kiện học  
7 Huỳnh Hoàng Phước 1223435081 820   Đủ điều kiện học  
8 Trần Nhật Tân 1666800365 590   Đủ điều kiện học  
9 Nguyễn Hoàng Tâm Đan 902890107   9 Đủ điều kiện học  
10 Vũ Trúc Hạnh 1212194769 6   Đủ điều kiện học  
11 Phạm Thanh Mai 1658399266 715   Đủ điều kiện học  
12 Nguyễn Hoàng Diễm 937870307 680   Đủ điều kiện học  
13 Mai Khánh Linh 1693129817 655   Đủ điều kiện học  
14 Trần Minh Toàn 1635025242 700   Đủ điều kiện học  
15 Lê Nguyễn Miên Thảo 1636407336   9 Đủ điều kiện học  
16 Nguyễn Thị Thanh Trà 1687833794   10 Đủ điều kiện học  
17 Nguyễn Nhật Minh 989806607   8 Đủ điều kiện học  
18 Nguyễn Ngọc Hồng Ân 1223632917   8 Đủ điều kiện học  
19 Hồ Phương Hạnh 916978831 860   Đủ điều kiện học  
20 Nguyễn Thị Hà 1676839362 650   Đủ điều kiện học  
21 Trần Thị Khánh Huyền 908595629 Cử nhân AV   Đủ điều kiện học  
22 Trần Hoàng Hiếu Thảo 903768899   9 Đủ điều kiện học  
23 Nguyễn Thị Hải Yến 1667702759 730   Đủ điều kiện học  
24 Huỳnh Kim Trúc Phương 934940712 680   Đủ điều kiện học  
25 Lê Thị Vân Nhi 1673747418 600   Đủ điều kiện học  
26 Võ Thị Thanh Thủy 944411732 715   Đủ điều kiện học  
27 Lâm Bình Kha 1219872348   8 Đủ điều kiện học  
28 Nguyễn Thị Mai Hải 934912366   8 Đủ điều kiện học  
29 Nguyễn Đình Huy 977713791   9 Đủ điều kiện học  
30 Lê Thị Thu Hà 987797407 765   Đủ điều kiện học  
31 Đỗ Trần Thái Bảo 988978506 805   Đủ điều kiện học  
32 Hà Thị Phương Thảo 1686836301 610   Đủ điều kiện học  
33 Nguyễn Chí Nhật Minh 1286392439   9 Đủ điều kiện học  
34 Trịnh Thị Tuệ Minh 906865846   8 Đủ điều kiện học  
35 Phạm Hồng Thiên Thanh 977906907 885   Đủ điều kiện học  
36 Dương Duy Tín 1672864605   8 Đủ điều kiện học  
37 Nguyễn Thục Anh 917336145   8 Đủ điều kiện học  
38 Nguyễn Nguyễn Thu Ngân 909925767 6.5   Đủ điều kiện học  
39 Hoàng Lê Minh Thư 964306965   8 Đủ điều kiện học  
40 Đặng Thị Minh Tâm 902544294   8 Đủ điều kiện học  
41 Nguyễn Thị Thùy Dung 977299390   9 Đủ điều kiện học  
42 Đoàn Thị Kim Cương 975984534 705   Đủ điều kiện học  
43 Lý Huỳnh Kiều Anh 0932000688   8 Đủ điều kiện học  
             
LỚP 2 (TỐI 2, 4, 6) - HỌC TẠI PHÒNG B301  
Có số điểm từ 450 - 590 toeic & tương đương hoặc test từ 4.5 điểm đến 7 điểm  
STT HỌ TÊN ĐT GHI CHÚ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ  
1 Đỗ Lê Ngọc Hiền 988291423   7 Đủ điều kiện học  
2 Ngô Thị Hải Việt 984027237   6 Đủ điều kiện học  
3 Nguyễn Trần Trung Đức 968169050   6 Đủ điều kiện học  
4 Đào Duy Tân 903904442   6 Đủ điều kiện học  
5 Chu Nữ Huyền Anh 1676839362 Miễn test   Đủ điều kiện học  
6 Huỳnh Vũ Triều Kha 1684780056   6 Đủ điều kiện học  
7 Nguyễn Phương Dung 938042997 Miễn test   Đủ điều kiện học  
8 Lê Thị Quỳnh Anh 1267687000   7 Đủ điều kiện học  
9 Trần Công Anh 1202593678   5 Đủ điều kiện học  
10 Bùi Thị Thùy Vân 935664525   7 Đủ điều kiện học  
11 Vũ Thu Huyền 902672771   7 Đủ điều kiện học  
12 Phạm Thị Hồng Nhi 902428841   7 Đủ điều kiện học  
13 Nguyễn Thị Huyền 903759927   7 Đủ điều kiện học  
14 Phí Văn Lương 985079000 Miễn test   Đủ điều kiện học  
15 Nguyễn Hoài Hoàn Hảo 973021707 Miễn test   Đủ điều kiện học  
16 Từ Thị Phương Uyên 975396933 Miễn test   Đủ điều kiện học  
17 Nguyễn Quốc Vũ 1676624875   7 Đủ điều kiện học  
18 Võ Thị Hồng Ngọc 1234453066   7 Đủ điều kiện học  
19 Vũ Đỗ Khôi Nguyên 903031720 Miễn test   Đủ điều kiện học  
20 Trần Anh Tuấn 966030008   7 Đủ điều kiện học  
21 Phạm Văn Tài 909167548   5 Đủ điều kiện học  
22 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 938644812   6 Đủ điều kiện học  
23 Lê Cẩm Diệu Hà 938062202   5 Đủ điều kiện học  
24 Trương Thị Hồng Châu 908939956 Miễn test   Đủ điều kiện học  
25 Lê Hoàng Thúy Quỳnh 932100057 Miễn test   Đủ điều kiện học  
26 Phạm Hồng Thiên Thanh 977906907 Miễn test   Đủ điều kiện học  
27 Phạm Quốc Thái 969376356   5 Đủ điều kiện học  
28 Lê Đăng Khoa 962773803   7 Đủ điều kiện học  
29 Lê Thị Thu Thảo 1635959357     Chưa test  
30 Mai Thị Như Ngọc 1657186076   7 Đủ điều kiện học  
31 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1686567407   7 Đủ điều kiện học  
32 Nguyễn Hoàng Khang 932678432   7 Đủ điều kiện học  
33 Nguyễn Thị Hoài Thương 973230061   5 Đủ điều kiện học  
34 Phạm T Bảo Quỳnh 1646507484 Miễn test   Đủ điều kiện học  
35 Lê Thanh Hà 1282510345   7 Đủ điều kiện học  
36 Tạ Nguyệt Quế 917747741   5 Đủ điều kiện học  
37 Trần Ngọc Hoàng Phương 1635680462   7 Đủ điều kiện học  
38 Nguyễn Hồng Yến Nhi 909670947 Miễn test   Đủ điều kiện học  
39 Ngô Tùng Lâm 964852855 Miễn test   Đủ điều kiện học  
40 Trần Anh Minh 985308360 Miễn test   Đủ điều kiện học  
41 Nguyễn Thị Diễm My 1662465727 Miễn test   Đủ điều kiện học  
42 Mang Thị Hồng Trang 1659055244 Miễn test   Đủ điều kiện học  
43 Võ Thị Phương Thùy 1652011750 Miễn test   Đủ điều kiện học  
44 Phạm Thị Kiều Nhung 1252370277 Miễn test   Đủ điều kiện học  
46 Nguyễn Tiến Lộc 978244603     Chưa test  
47 Trương Thị Thu Nở       Chưa có kết quả  
48 Nguyễn Thành Phát 01678111185   6 Đủ điều kiện học  
49 Phan Thị Huyền Trang 0932650246     Chưa test  
50 Hoàng Thị Nga 906213200 505   Đủ điều kiện học  
             
LỚP 3 (TỐI 3, 5, 7) - HỌC TẠI PHÒNG B201  
1 Lê Thị Thùy Trang 1225565000 Miễn test   Đủ điều kiện học  
2 Đặng Tuấn Thảo Uyên 907292977 Miễn test   Đủ điều kiện học  
3 Lê Hoàng Nam 906848638   8 Đủ điều kiện học  
4 Huỳnh Thị Bích Phương 974665093   7 Đủ điều kiện học  
5 Hoàng Ngọc Hương 1662407015 Miễn test   Đủ điều kiện học  
6 Nguyễn Lan Vi 1644829969     Chưa có kết quả  
7 Mai Đỗ Uyên 973157024 Miễn test   Đủ điều kiện học  
8 Nguyễn Đăng Long 974855352   8 Đủ điều kiện học  
9 Lê Triệu Vỹ 1214335357   5 Đủ điều kiện học  
10 Phạm T Kim Lành 1208784564     Chưa test  
11 Trần Nhật Hoàng Kim 903591293     Chưa test  
12 Đỗ Thị Trà Giang 1282583835   7 Đủ điều kiện học  
13 Nguyễn Thu Hà 1634657731   9 Đủ điều kiện học  
14 Lê Hà Anh Khoa 906572494     Chưa test  
15 Lê Hoàng Thanh Vân 946077144 Miễn test   Đủ điều kiện học  
16 Lê Hoàng Minh Tâm 0966739427 Miễn test   Đủ điều kiện học  
17 Phạm Thương Diệu 0975936780 Miễn test   Đủ điều kiện học  
18 Nguyễn Ngọc Hương 0925584234 Miễn test   Đủ điều kiện học  
19 Vũ Thị Thu Huệ 01287502760     Chưa test  
20 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 0948279760 Miễn test   Đủ điều kiện học  
21 Vũ Như Thảo 0972603599   8 Đủ điều kiện học  
22 Phạm Quỳnh Nhi 0964063769     Chưa test  
23 Nguyễn Trúc Anh 0978581402 Miễn test   Đủ điều kiện học  
24 Nguyễn Ngọc Túy Linh 0902797957   4.5 Đủ điều kiện học  
25 Nguyễn Đăng Dương 0919155546 Miễn test   Đủ điều kiện học  
26 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 0936943735   7 Đủ điều kiện học  
27 Nguyễn Phương Uyên 01284841891 Miễn test   Đủ điều kiện học  
28 Nguyễn Thành Phát 01678111185   6 Đủ điều kiện học  
29 Phan Thị Huyền Trang 0932650246     Chưa test  
30 Phạm Ngọc Minh Thu 0933688786 Miễn test   Đủ điều kiện học  
31 Trần Phương Dung 908608200   8 Đủ điều kiện học  
32 Phan Thúy Tuyên 988565972 575   Đủ điều kiện học  
33 Trần Dâng Ngọc Ánh 1689688624   7 Đủ điều kiện học  
34 Nguyễn Thị Hòa 1685101002   4.5 Đủ điều kiện học  
35 Nguyễn Hà Trang 1686036068   9 Đủ điều kiện học  
36 Sơn Thị Nguyệt Tùng 938194721   8 Đủ điều kiện học  
37 Trần Thị Kim Phúc 0974972813 500   Đủ điều kiện học  
38 Nguyễn Khôi 0905271908 Miễn test   Đủ điều kiện học  
39 Điền Hồ Tiêu Ngân 1228097568 780   Đủ điều kiện học  
             
        TRUNG TÂM TVPL & ĐTNH  

Copyright © 2013 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Sunday the 18th.