Hotline: 0906900954 - 0902938093  Lượt xem: 54

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CHUYÊN GIA

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN và CÁC CHUYÊN GIA

Các giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng truyền đạt của Trường và các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đang làm việc tại các cơ quan như: Sở lao động thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội TP. HCM, Cơ quan thuế TP. HCM, Cục Hải quan TP. HCM, Cục Sở hữu trí tuệ và Công ty Luật, Văn phòng Luật sư…

 

GIẢNG VIÊN ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG VÀ THỈNH GIẢNG

1. Giáo sư, Tiến sĩ Luật, giảng viên cao cấp Mai Hồng Quỳ

Chức vụ: Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP. HCM

Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

 2. Phó giáo sư, Tiến sĩ luật, Giảng viên chính Trần Hoàng Hải

Chức vụ: Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP. HCM

Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Môn giảng dạy: Luật lao động

 3. Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính Bùi Xuân Hải

Chức vụ: Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP. HCM

Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Môn giảng dạy: Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ; Chủ thể kinh doanh; Luật phá sản

 4. Phó giáo sư, Tiến sĩ luật, Giảng viên chính Nguyễn Văn Vân

Chức vụ: Trưởng khoa Luật Thương mại

Giảng dạy các môn: Luật Thuế; Luật Ngân hàng; Pháp luật kinh doanh chứng khoán; Pháp luật kinh doanh bảo hiểm; Pháp luật về dịch vụ tài chính; Pháp luật về kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp; Pháp luật về đấu thầu.

 5. Phó giáo sư, Tiến sĩ luật Phan Huy Hồng

Chức vụ: Phó trưởng khoa Luật Thương mại

Giảng dạy các môn: Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ; Chủ thể kinh doanh; Luật phá sản

 6. Tiến sĩ luật Phạm Văn Võ

Chức vụ: Phó trưởng khoa Luật Thương mại

Giảng dạy các môn:Luật Đất đai; Pháp luật Kinh doanh bất động sản; Những vấn đề pháp luật và thể chế của thị trường bất động sản; Pháp luật về Y tế và kiểm dịch; Pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh

 7. Tiến sĩ luật, Giảng viên chính Hà Thị Thanh Bình

Chức vụ: Trưởng Bô môn

Giảng dạy các môn: Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và Phá sản; Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ; Pháp luật về Cạnh tranh và Giải quyết tranh chấp thương mại; Thương mại điện tử; Kỹ thuật đàm phán và tư vấn pháp luật; Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế;

Giảng dạy tiếng Anh: Contract law; Tort law; International Contracts

8. Tiến sĩ luật Lưu Quốc Thái

Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Giảng dạy các môn: Luật đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản, những vấn đề pháp luật và thể chế thị trường bất động sản

 9. Tiến sĩ Luật Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Giảng dạy môn: Luật Thuế; Luật Ngân hàng; Pháp luật kinh doanh bảo hiểm; Pháp luật thị trường tiền tệ.

 10. Tiến sĩ Luật Phan Thị Thành Dương

Giảng dạy các môn:Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thuế, Luật Ngân hàng, Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán

 11. Tiến sĩ Luật Phạm Trí Hùng

Giảng dạy các môn:Thương mại hàng hóa và dịch vụ, Luật cạnh tranh; Pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dung; Những vấn đề cấp thiết của pháp luật cạnh tranh và đầu tư Việt Nam

 12. Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân

Giảng dạy các môn:Luật Đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản

 13. Thạc sỹ Luật Trần Minh Hiệp

Giảng dạy môn: Luật thuế

 14. Thạc sỹ Luật Từ Thanh Thảo

Giảng dạy các mônChủ thể kinh doanh, Pháp luật đầu tư, Pháp luật phá sản và giải quyết tranh chấp thương mại

 15. Thạc sỹ Luật Đặng Quốc Chương

Giảng dạy các môn: Chủ thể kinh doanh, pháp luật cạnh tranh, pháp luật đầu tư 

 16. Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật Đỗ Văn Đại

Chức vụ: Trưởng khoa Luật Dân sự

Giảng dạy môn: Luật dân sự

 17. Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính Nguyễn Thị Hoài Phương

Chức vụ: Phó trưởng khoa Luật Dân sự

Giảng dạy môn: Luật tố tụng dân sự

 18. Thạc sĩ Luật, Giảng viên chính Bùi Thị Kim Ngân

Chức vụ: Phó trưởng khoa Luật Dân sự

Giảng dạy môn: Luật lao động

 19. Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính Nguyễn Văn Tiến

Giảng dạy các môn: Luật tố tụng dân sự và Luật hôn nhân gia đình

 20. Tiến sĩ Luật Lê Minh Hùng

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Luật Dân sự

Giảng dạy môn: Luật Dân sự

 21. Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính Lê Thị Thúy Hương

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Luật lao động

Giảng dạy môn: Luật lao động

 22. Thạc sỹ Luật, Giảng viên chính Chế Mỹ Phương Đài

Giảng dạy môn: Luật dân sự

 23. Thạc sỹ Luật Nguyễn Xuân Quang

Giảng dạy môn: Luật dân sự

 24. Thạc sỹ Luậ Đặng Thanh Hoa

Giảng dạy môn: Luật tố tụng dân sự

 25. Thạc sỹ Luật Đinh Thị Chiến

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật

Giảng dạy môn: Luật lao động

 26. Tiến sĩ Luật Trần Việt Dũng

Chức vụ: Trưởng khoa Luật Quốc tế

Giảng dạy các môn: Luật Thương mại quốc tế, Pháp luật WTO, Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO, Toàn cầu hóa và pháp luật

 27. Tiến sĩ Luật Lê Thị Nam Giang

Chức vu: Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ

Giảng dạy các môn: Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Sở hữu trí tuệ quốc tế

 28. Thạc sỹ Luật Đỗ Thị Yên

Chức vụ: Phó trưởng khoa Luật Quốc tế

Giảng dạy các môn: Công pháp quốc tế, Lễ tân ngoại giao, Luật Biển, Luật quốc tế về nhân quyền

 29. Tiến sĩ Luật Đỗ Thị Mai Hạnh

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Giảng dạy các môn: Luật So Sánh; Tư pháp quốc tế; Các vấn đề chuyên sâu về xung đột pháp luật

 30. Tiến sĩ Luật Phan Ngọc Tâm

Giảng dạy các môn: Tư pháp quốc tế, Luật Hàng hải quốc tế

 31. Tiến sĩ Luật Ngô Hữu Phước

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Giảng dạy các môn: Công pháp quốc tế, Luật hàng không dân dụng quốc tế

 32. Thạc sỹ Luật, Giảng viên chính Trịnh Anh Nguyên

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật & Đào tạo ngắn hạn

Giảng dạy môn: Tư pháp quốc tế

 33. Thạc sỹ Luật Vũ Duy Cương

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm AQAC

Môn giảng dạy: Thương mại quốc tế

 34. Tiến sĩ Luật Võ Thị Kim Oanh

Chức vụ: Trưởng Khoa luật Hình sự

Giảng dạy môn: Luật tố tụng hình sự

 35. Tiến sĩ Luật Nguyễn Thị Phương Hoa

Chức vụ: Phó trưởng khoa Luật hình sự

Giảng dạy môn: Luật hình sự

 36. Thạc sỹ Luật Phạm Thái

Chức vụ: Phó trưởng khoa Luật hình sự

Giảng dạy môn: Luật hình sự

 37. Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính Phạm Anh Tuấn

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Giảng dạy môn: Luật hình sự

 38. Tiến sĩ Luật Lê Nguyên Thanh

Chức vụ: Trưởng bộ môn Tội phạm học

Giảng dạy môn: Tội phạm học

 39. Thạc sỹ Luật Vũ Thị Thúy

Giảng dạy môn: Luật hình sự

 40. Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật Vũ Văn Nhiêm

Chức vụ: Trưởng Khoa Luật hành chính

Giảng dạy môn: Luật Hiến pháp Việt Nam

 41. Tiến sĩ Luật Phan Nhật Thanh

Chức vụ: Phó trưởng Khoa Luật hành chính

Giảng dạy môn: Lý luận nhà nước và pháp luật

 42. Thạc sỹ Luật Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Phó trưởng Khoa Luật hành chính

Giảng dạy môn: Luật Hiến pháp

 43. Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật Nguyễn Cảnh Hợp

Giảng day môn: Luật Hành chính

 44. Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính Nguyễn Minh Khôi

Giảng dạy môn: Lý luận nhà nước và pháp luật

 45. Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính Nguyễn Thị Thương Huyền

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Giảng dạy môn: Luật tố tụng hành chính

 46. Thạc sỹ Luật, Giảng viên chính Vũ Thị Bích Hường

Môn giảng dạy: Lý luận nhà nước và pháp luật

 47. Thạc sỹ Luật, Giảng viên chính Nguyễn Thị Nhàn

Môn giảng dạy: Luật hành chính

 48. Thạc sỹ Luật Dương Hoán

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật & Đào tạo ngắn hạn

Giảng dạy môn: Luật tố tụng hành chính

 49. Tiến sĩ Luật Vũ Thị Thanh Vân

Chức vụ: Phó trưởng Quản trị

Giảng dạy các môn: Luật Chứng Khoán; US Sec