Hotline: 0906900954 - 0902938093  17-10-2019     Lượt xem: 3798

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG KD - TM

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Cán bộ, nhân viên làm việc tại Phòng/Bộ phận kinh doanh, thương mại, hợp tác,… của các Doanh nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu; 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Gồm các chuyên đề sau: 

Chuyên đề 1: Kỹ năng đàm phán hợp đồng trong kinh doanh và giải quyết tranh chấp phát sinh ngoài tố tụng (hòa giải – thương lượng);

- Chuyên đề 2: Kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong nước:

+ Nhận diện các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh – thương mại (đọc – hiểu hợp đồng);

+ Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh – thương mại;

+ Nhận diện rủi ro và giải pháp phòng ngừa những rủi ro phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh – thương mại;

Chuyên đề 3: Tìm hiểu Pháp luật Việt Nam và Pháp luật quốc tế về hợp đồng thương mại quốc tế, vận dụng những quy định pháp luật vào việc soạn thảo hợp đồng kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp;

 - Chuyên đề 4: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh trong tố tụng.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM HỌC

- Thời lượng học: 04 ngày (08 buổi);

- Thời gian học: Cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật;

+ Sáng: Từ 08h00 đến 11h00;

+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30;

- Địa điểm: Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành - Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

IV. HỌC PHÍ

1.900.000 đồng/khóa/học viên (Học ​​phí bao gồm Tài liệu,Phí dự thi cuối kỳ, Phí cấp Chứng chỉ và Phòng học máy lạnh).

V. CHỨNG CHỈ

Do Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.