Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 22871

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Lãnh đạo các doanh nghiệp (Thành viên BGĐ, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ...), Trưởng, Phó các bộ phận trong doanh nghiệp, như Phòng kinh doanh, Phòng vật tư ... 

- Cá nhân có nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật kinh doanh để thành lập doanh nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu; 

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Gồm các chuyên đề sau: 

 - Chuyên đề 1: Pháp luật về doanh nghiệp, thương mại và đầu tư: các loại hình Doanh nghiệp, các cơ cấu tổ chức, quản lý Doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ, các hoạt động thương mại, các hình thức đầu tư;

- Chuyên đề 2: Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh – thương mại và phòng ngừa rủi ro;

- Chuyên đề 3: Pháp luật về mua bán sáp nhập doanh nghiệp và nhượng quyền thương mại;

- Chuyên đề 4: Pháp luật về thuế (thuế gia trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế tài nguyên …) và các thủ tục về thuế liên quan đến doanh nghiệp;  

- Chuyên đề 5: Pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại doanh nghiệp;

- Chuyên đề 6: Các hành vi cấu thành tội phạm trong kinh doanh

- Chuyên đề 7: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

3. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM HỌC

- Thời lượng học: 28 buổi;

- Thời gian học: Từ 18h30 đến 20h30 các buổi tối Thứ 2 - 4 - 6

- Địa điểm: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành - Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

4. HỌC PHÍ

5.000.000 đồng/khóa/học viên

(Học ​​phí bao gm Tài liu, Phí dự thi cuối kỳ và Phí cp Chng chỉ hoàn thành khóa học).

5. CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.