Hotline: 0906900954 - 0902938093


PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM CHUYÊN SÂU

1. Mục tiêu đào tạo

- Cập nhật Pháp luật kinh doanh bảo hiểm cho học viên làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

- Học viên được phân tích những tranh chấp thực tế từ hợp đồng kinh doanh bảo hiểm thông qua một số vụ án tranh chấp điển hình từ đó giúp học viên nhận diện được những vấn đề thường phát sinh tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm;

- Tạo diễn đàn trao đổi, giải đáp các vướng mắt của học viên trong quá trình thực hiện công việc trên thực tế.

2. Đối tượng tham gia khóa học:

Giảng viên đại lý bảo hiểm, Đại lý bảo hiểm cao cấp và các cá nhân khác có nhu cầu;

3. Thời lượng chương trình và địa điểm đào tạo:

- Thời gian đào tạo: 03 ngày (06 buổi)

Sáng: Từ 8h30 đến 11h30, Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

- Đại điểm tổ chức đào tạo: Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

4. Chương trình đào tạo

* Phần 1: Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 

- Hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

- Phân tích những nội dung chính của các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

- Tư vấn và trao đổi về kỹ năng nắm bắt vấn đề và vận dụng kỹ năng để giải quyết những tình huống thực tiễn đối với một số loại hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

Lưu ý: Về nội dung thường xảy ra tranh chấp đối với một số loại hợp đồng bảo hiểm cụ thể, hướng giải quyết;

- Vận dụng các quy định Pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm để tư vấn giải quyết đối với những vấn đề thực tiễn học viên đưa ra thảo luận trên lớp.

* Phần 2: Thực tiễn tranh chấp và vận dụng Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh bảo hiểm

Thông qua 05 vụ án, tranh chấp điển hình về bảo hiểm, học viên được giảng viên phân tích về những khía cạnh:

- Vì sao xảy ra tranh chấp hợp đồng bảo hiểm;

- Nội dung nào của hợp đồng bảo hiểm thường xảy ra tranh chấp;

- Cơ quan giải quyết tranh chấp dã vận dụng quy định Pháp luật nào để giải quyết? Lý giải vì sao?

- Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, giúp học viên vận dụng quy định Pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhằm giải quyết vấn đề trên thực tiễn.

5. Học phí: 3.500.000 đồng/học viên

(Học phí bao gồm Tài liệu, Phí dự thi cuối kỳ, Phí cấp chứng chỉ và phòng học máy lạnh)

6. Chứng chỉ hoàn thành khóa học

Do Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.