Hotline: 0906900954 - 0902938093


KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Cán bộ, nhân viên làm việc tại Phòng/Bộ phận kinh doanh, thương mại, hợp tác,… của các Doanh nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu; 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Gồm các chuyên đề sau: 

Chuyên đề 1: Kỹ năng đàm phán hợp đồng trong kinh doanh và giải quyết tranh
chấp phát sinh ngoài tố tụng (hòa giải – thương lượng);

- Chuyên đề 2: Kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong nước:

+ Nhận diện các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh – thương mại (đọc – hiểu
hợp đồng);

+ Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh – thương mại;

+ Nhận diện rủi ro và giải pháp phòng ngừa những rủi ro phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh – thương mại;

Chuyên đề 3: Tìm hiểu Pháp luật Việt Nam và Pháp luật quốc tế về hợp đồng
thương mại quốc tế, vận dụng những quy định pháp luật vào việc soạn thảo hợp đồng kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp;

 - Chuyên đề 4: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong
hoạt động kinh doanh trong tố tụng.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM HỌC

1. Thời gian

- Thời lượng học: 04 ngày (08 buổi);

- Thời gian học: Cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật;

+ Sáng: Từ 08h00 đến 11h00;

+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30;

2. Địa điểm

Tại cơ sở 1 - Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 - 04 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4, TP. Hồ Chí Minh

IV. HỌC PHÍ

1.900.000 đồng/khóa/học viên (Học ​​phí bao gồm Tài liệu, Phí cấp Chứng chỉ và Phòng học máy lạnh).

V. CHỨNG CHỈ

Do Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.