TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Hotline: 0906900954 - 0902938093

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Image
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật; - Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Image
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected or randomised words..

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ bảy & Chủ nhật; - Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Image
PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected or randomised words..

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: T2 - 4 - 6; - Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Tất Thành.