Hotline: 0906900954 - 0902938093BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P4)

  16-10-2019  

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P4)

Nguồn: http://phapdien.moj.gov.vn....

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P3)

  16-10-2019  

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P3)

Nguồn: http://phapdien.moj.gov.vn ....

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P2)

  23-10-2019  

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P2)

Nguồn: http://phapdien.moj.gov.vn....

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P1)

  16-10-2019  

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P1)

Nguồn: http://phapdien.moj.gov.vn ....

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 8 năm 2019

  15-10-2019  

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 8 năm 2019

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 8 năm 2019....

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 7 năm 2019

  15-10-2019  

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 7 năm 2019

Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2019....

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 6 năm 2019

  15-10-2019  

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 6 năm 2019

Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6 năm 2019 ....

8 loại giao dịch doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt

  25-08-2019  

8 loại giao dịch doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt

Không phải giao dịch nào cũng được lựa chọn hình thức thanh toán. Dưới đây là 8 loại giao dịch doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt.....

Điều kiện tách thửa của 63 tỉnh thành mới nhất

  25-08-2019  

Điều kiện tách thửa của 63 tỉnh thành mới nhất

Tách thửa là nhu cầu của nhiều hộ gia đình, Để được tách thửa thì ngoài điều kiện về diện tích tối thiểu thì phải đáp ứng các điều kiện khác. Dưới đây là tổng hợp về điều kiện tách thửa của 63 tỉnh thành.....

Infographic: 20 điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi

  25-08-2019  

Infographic: 20 điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi

Người lao động, đặc biệt là lao động phổ thông, là những đối tượng dễ bị lạm dụng sức lao động. Chính vì vậy, những ai đã, đang và chuẩn bị đi làm nên trang bị cho mình những kiến thức dưới đây.....

Infographic: Tổng quan 6 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

  25-08-2019  

Infographic: Tổng quan 6 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Từ ngày 01/7/2019, sẽ có 06 Luật mới chính thức có hiệu lực.....

Infographic: Hệ thống pháp luật Việt Nam qua những con số

  25-08-2019  

Infographic: Hệ thống pháp luật Việt Nam qua những con số

Hệ thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. Sau đây là những con số ấn tượng thể hiện sự đồ sộ của hệ thống này.....

Infographic: 5 điểm mới nổi bật của Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

  25-08-2019  

Infographic: 5 điểm mới nổi bật của Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi được công bố bản mới nhất vào ngày 11/8/2019. Có rất nhiều nội dung mới đáng chú ý được thể hiện trong dự thảo lần này.....