TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Hotline: 0906900954 - 0902938093

Chiêu sinh các khóa tại trường

  18/03/2019

PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 06/4/2019

  22/02/2019

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Thời gian: Tối thứ 2 -4 - 6
Khai giảng: 01/4/2019

  22/02/2019

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 23/3/2019

  26/02/2019

TIẾNG ANH PHÁP LÝ
Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 01/4/2019

  25/03/2019

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ
Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 22/4/2019

Đào tạo theo nhu cầu (in - house)

NAM A BANK
SACOMBANK
CTY S&TB
BXMT
SHINHAN
AGR
So GDDT
EVN
Vinamilk
Viettel
Vn Railway


Cảm nhận học viên