Hotline: 0906900954 - 0396402412DRAFTING CONTRACT IN ENGLISH
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 20/09/2021

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ NHÀ THẦU & CHUYỂN GIÁ
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 31/07/2021

PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 25/09/2021
Hình thức học: Trực tuyến

DỪNG THẤT BẠI TRONG THƯƠNG LƯỢNG!
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 10/2021

VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 10/2021

TIẾNG ANH PHÁP LÝ
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Tháng 11/2021

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Tháng 11/2021

PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Tháng 11/2021

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 25/09/2021
Hình thức học: Trực tuyến

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Tháng 11/2021

VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Tháng 11/2021

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 25/9/2021
Hình thức học: Trực tuyến


PHÚ LONG
AEON DELIGHT
NAM A BANK
SACOMBANK
CTY S&TB
BXMT
SHINHAN
AGR
So GDDT
EVN
Vinamilk
Viettel
Vn Railway


Image

Học trực tuyến cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn thay đổi để ứng phó với đại dịch Covid -19

Image

Liên hệ với Trung tâm Đào tạo ngắn hạn qua Zalo

Liên hệ với Trung tâm Đào tạo ngắn hạn qua Zalo

Image

CÁCH THỨC GHI DANH & THANH TOÁN HỌC PHÍ KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Cách thức ghi danh & thanh toán học phí khóa đào tạo ngắn hạn

Image

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO THÁNG 5-6/2021

Thông báo khai giảng các khóa đào tạo tại Trường tháng 5-6/2021