Hotline: 0906900954 - 0902938093TIẾNG ANH PHÁP LÝ
- Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6,
- Khai giảng: 22/06/2020

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP
Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật
Khai giảng: 20/06/2020

PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 23/05/2020

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Thời gian: Tối thứ 2 -4 - 6
Khai giảng: 22/06/2020

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 20/06/2020

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ
- Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
- Khai giảng: 23/05/2020


NAM A BANK
SACOMBANK
CTY S&TB
BXMT
SHINHAN
AGR
So GDDT
EVN
Vinamilk
Viettel
Vn Railway